OTVARANJE VETERANSKOG CENTRA U SINJU

Događanja

U Sinju je u petak otvoren novoizgrađeni Veteranski centar. Otvaranje ustanove u kojoj će se pružati sveobuhvatna skrb stradalnicima Domovinskog rata, hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, nazočili su članovi obitelji poginulih i nestalih branitelja, stradalnici domovinskog rata, članovi svih braniteljskih udruga s područja Splitsko-dalmatinske županije, ratni zapovjednici postrojbi HV-a i policije u Cetinskoj krajini, a skup najviših uzvanika predvodio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Sinj je drugi Veteranski centar koji otvaramo, prvi je bio onaj u Šibeniku. U ovaj Veteranski centar u Sinju uloženo je 8.460 000 eura, ima 130 kreveta, a na godišnjoj razini imat će 2530 korisnika. Počeli smo sa Domom hrvatskih veterana u Lipiku kao pilot-projektom. Njegovim i dosadašnjim korištenjem Veteranskog centra u Šibeniku svi su vrlo zadovoljni. Zbog toga ćemo nastaviti širenjem mreže veteranskih centara u Hrvatskoj – kazao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.