Obavijest o radu upravnih tijela udruge HVIDR-a u svezi s pojavom Coronavirusa COVID-19

Događanja Uncategorized

Rad sa strankama:

Svi poslovi i komunikacija s članovima Udruge odvijat će se putem telefona ili elektroničkom poštom.

Samo u iznimnim slučajevima ukoliko je neophodno i žurno članovi će se primiti u uredu i u terminu koji će biti dogovoren u telefonskom razgovoru ili e-mailu.

Kontakt telefon: 098 929 2942 i 098 965 4955

O daljnjim odlukama bit ćete pravovremeno obaviješteni putem službene web stranice.

Molimo članove da se ponašaju odgovorno prema novonastaloj situaciji.

Predsjednik:

Jakiša Bubalo